Zdravotní pojišťovny 2017-04-16T22:26:46+00:00

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

 

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky www.vzp.cz
  • 205 České průmyslová zdravotní pojišťovna www.cpzp.cz
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna www.ozp.cz
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR www.zpmvcr.cz

Kolik přispívá Vaše pojišťovna na nové brýle?

Jaké další korekční pomůcky lze využít ?

Název Pojišťovna hradí Směrná doba užití
Brýlová obruba Přispívá do výše 300,- Kč Děti do 6ti let max. 3x ročně,
od 6ti do 15ti let 1x ročně,
na každou vzdálenost
Brýlová obruba Přispívá do výše 150,- Kč Od 15ti let 1x za 3 roky,
dvoje brýle při refrakční vadě +- 3 D do dálky
Název Pojišťovna hradí Směrná doba užití Hrazeno u těchto indikací
Omezení na Dg.
Brýlové čočky Úhrada do výše uvedené v číselníku 3 roky pokud nedojde ke změně korekce
Děti do 6ti let max. 3x ročně, od 6ti do 15ti let 1x ročně
Epileptikům, jednookým pacientům, dětem do 15ti let – vždy tvrzená úprava
Brýlové čočky
sférické
                   – | | –                                   – | | –
Torické                    – | | –                                   – | | –
Lentikulární                    – | | –                                   – | | – Dg.: nad +- 10 D, děti do 3let u afakie
Vysokoindexy                   – | | –                                   – | | –
Dg.: myopie nad -10 D a více u poruch centrálního zorného pole
Z.: schvaluje revizní lékař
 Název Pojišťovna hradí  Směrná doba užití  Hrazeno u těchto indikací
Omezení na Dg.
Bifokální čočky
franklinovy
– | |- do 6ti let 2x ročně, od 6ti let do 18ti let 1x ročně, od 18ti let nehrazeno Dg.: strabismus, afakie a podobně u dětí do 15ti let, nad 15 let poruchy akomodace, nárok zaniká při artefakii a presbyopii
Bifokální čočky
zatavované, vybrušované, plastické, silikátové
– | |- – | | –
Z: schvaluje revizní lékař
Plastické dioiptrické čočky
sférické a torické
– | |- 3roky, děti do 6ti let 2x ročně, 6-15 let 1x ročně Dg.: refrakce nad +-10D, děti do 15ti let od +- 3D.
Absorpční vrstvy – | |- Dg.: afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázané světloplachostí
Kontaktní čočky
měkké hydrofilní
– | |- Do 15ti let 2x ročně,
od 15ti let 1x ročně
Dg.: afakie a refrakce nad +- !)D alespo+n u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3,0 a více
 Název  Pojišťovna hradí  Směrná doba užití  Hrazeno u těchto indikací
Omezení na Dg.
Kontaktní čočky
tvrdé včetně plynopropustných
– | | – 2 roky, u dětí do 15ti let, max. 1x ročně Dg.: keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15ti let anisometropie 3,0D a více
Barevné a terapeutické čočky – | | – 1 rok, děti do 10ti let dle potřeby Dg.: závažné choroby rohovky.
Z: schvaluje revizní lékař
Okluzory gelové, plastové, náplasťové – | | – dle potřeby
Prizmatické čočky – | | – Dg.: strabismus, diplopie
Prizmatické fólie
měkké, tvrdé
– | | – – | | – Dg.: strabismus, diplopie
  Název  Pojišťovna hradí   Směrná doba užití  Hrazeno u těchto indikací
Omezení na Dg.
Sférické lupy
se zvětšením 4x
max. 100,- Kč 5 let Nutný údaj o zvětšení (2x, 3x, 4x)
Asférická lupa
zvětšující 4x a více
max. 1500,- Kč 5 let Z: schvaluje revizní lékař, předpisují určená pracoviště, nutný údaj o zvětšení
Oční protéza indiv. akrylátová 3 roky
1 kus
Z: schvaluje revizní lékař
Oční protéza
skleněná
1 rok
2 kusy
Brýle ortopedické ektopické Dg.: ptósa horního víčka
 Název  Pojišťovna hradí  Směrná doba užití  Hrazeno u těchto indikací
Omezení na Dg.
Dalekohledový systém do dálky s příslušenstvím max. 8000,- Kč 7 let Z: schvaluje revizní lékař.
Předpisují určená pracoviště
Dalekohledový systém na blízko s příslušenstvím max. 8000,- Kč 7 let Z: schvaluje revizní lékař.
Předpisují určená pracoviště
Brýle hyperokulární 3 roky, děti do 18ti let 2x ročně Z: schvaluje revizní lékař.
Předpisují určená pracoviště