Dioptrické oční vady 2017-04-10T16:55:49+00:00

Dioptrické oční vady

Emetropie / bez očních vad

 • Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, utváří se obraz vzdálených nebo blízkých předmětů na sítnici. Čočka se vyklenuje a oplošťuje v závislosti na vzdálenostech tak, aby byl vytvořen jasný obraz. Tento proces se nazývá akomodace. Akomodace umožňuje vidění od několika desítek centimetrů až po nekonečno.
 • Ametropie – oko s vadou, rozlišuje se na hypermetropii, astigmatismus aj.

Hypermetropie / Dalekozrakost

 • Dalekozrakost (hypermetropie) by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se potom vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící hypermetropií vidí špatně jak na blízko, tak i na dálku. Podaří-li se mu přece jenom zaostřit do dálky, tak pouze za cenu značné námahy očí a následné únavy. (oko je menší, 1mm = +3 dioptrie).
 • Možné příznaky:
 • Možnými příznaky bývá většinou bolest očí a hlavy. Důvodem těchto příznaků je většinou neustálá snaha oka o zaostření. Většinou se tyto příznaky projevují večer a po práci.
 • Korekce:
 • Pro korekci hypermetropie se používají plusové čočky, tzv. spojky. Tyto čočky napomáhají většímu lomení světla a tím jeho přiváděním na sítnici

Astigmatismus

 • Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo sešikmenými řádky. Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sférické (kulová úseč), ale torické. Při astigmatismu má však ve dvou osách na sebe kolmých rohovka rozdílné zakřivení a výsledkem je válcová plocha, která způsobuje zkreslení. Astigmatismus se může kombinovat s řadou dalších vad vidění, jako je myopie nebo hypermetropie.
 • Příznaky:
 • Pacient trpící astigmatismem zaměňuje podobné si znaky, jako písmena H ,M nebo N nebo také číslice 8 a 0. Astigmatismus samostatný, nebo v kombinaci s myopií nebo hypermetropií vyvolává únavu očí a bolesti hlavy.
 • Korekce vady:
 • Astigmatismus se koriguje pomocí torických korekčních čoček, jejichž zakřivení vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky. Dioptrická hodnota korekčních čoček proto není stejná po celém jejich povrchu, ale rozdíl v dioptrické hodnotě je tím větší, čím vyšší je astigmatická vada.

Myopie / Krátkozrakost

 • Myopie by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš dlouhé. Ostrý obraz se potom vytváří před sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící myopií vidí špatně na dálku, ale dobře na blízko. Vzdálenost, na kterou myop ostře vidí je tím kratší, čím je myopie vyšší.  (oko je delší,1mm = -3 dioptrie).
 • Možné příznaky:
 • Prvními příznaky myopie je mhouření očí při pohledu do dálky či psaní „nosem“.
 • Korekce:
 • Pro korekci myopie se používají minusové čočky, tzv. rozptylky. Tyto čočky napomáhají zaostřit světelné paprsky na sítnici, kde utvoří ostrý obraz.

Strabismus/šilhavost

 •  Medicínský název pro – šilhání či šilhavost, tzn. stav, kdy oči nehledí rovnoběžně a jedno se odchyluje od běžného směru. Touto vadou zraku se zabývá ortoptika
 •  Tato vada může být zjevná (heterotropie) nebo skrytá (heteroforie – projevuje se např. při únavě nebo při zakrytí zdravého oka a jeho následném odkrytí). Může být způsobena poruchou některé ze složek jednoduchého binokulárního vidění především do věku 7 let. Jednoduché binokulární vidění je schopnost vidět obraz jednoduše.
 • Při šilhání je důležité tuto vadu u dětí objevit a léčit včas (maximálně do 7 let věku). Pokud se šilhání neléčí, může skončit tupozrakostí(amblyopií) uchýleného oka a ztrátou jednoduchého binokulárního vidění.

Presbyopie/vetchozrakost

 •  Projevuje se tím, že oko s věkem ztrácí schopnost zaostřit na bližší objekty. Presbyopie se spojena se stárnutím a v určitém věku, nejčastěji po 40. roce života, brýle na čtení začínají být nevyhnutelné. Při stárnutí ztrácí lidské tkáně i pokožka svoji elasticitu, u pokožky se to projevuje tvorbou vrásek. Podobně, když čočka v našem oku ztratí část své elasticity, zhorší se její schopnost zaostřovat na různě vzdálené objekty.Ztráta elasticity je postupná.
 • Možné příznaky:
 • Většinou se jedná o příliš krátké paže na to, abyste si mohli přečíst knihu či jízdní řád.
 • Korekce:
 • Obvykle se presbyopie  koriguje předepsáním brýlí, které čočce pomohou zaostřit na blízko. Brýle na čtení mohou efektivněji lomit paprsky světla, aby se kompenzovala ztráta vidění na blízko. Pokud nemáte jiné oční vady, jako např. krátkozrakost či astigmatismus, budete potřebovat pouze brýle na čtení. Pokud máte další oční vady než jen presbyopii, mohou Vám být předepsány víceohniskové čočky neboli tzv. multifokální.