Isic 2017-04-10T16:55:48+00:00

Isic

International student identity card

O společnosti ISIC

GTS ALIVE, s.r.o., je oficiálním vydavatelem mezinárodních identifikačních průkazů studentů (ISIC), mládeže do 26 let (IYTC) a pedagogické veřejnosti (ITIC) pro Českou republiku na základě pověření World Youth and Student Educational and Travel Confederation.

Česká republika je dlouhodobě vyhodnocována jako země s největším rozšířením průkazů ISIC a největší nabídkou studentských výhod ve 130 zemích ISIC Association.

Cílem je nabídnout držitelům průkazů širokou škálu výhod v oblasti kultury, zábavy, sportu, cestování a jiných služeb a stát se partnerem při výchově mladé generace. Neustále se snažíme o zapojení průkazu ISIC do běžného života každého českého studenta. Chceme, aby průkaz ISIC byl jeho součástí, jeho pomocníkem při sportování, zábavě, nákupech, cestování… Zkrátka, aby pro něj průkaz ISIC, který si pořídil (nebo pořídí) byl maximálně užitečný a přínosný. Všechny výhody a slevy, které průkazy přinášejí, se snažíme přizpůsobovat potřebám těch, pro které jsou určeny, proto neustále pracujeme na rozšiřování a zkvalitňování sítě poskytovatelů slev.

Nestátní zdravotnické zařízení EOS Optik vám umožní využití těchto slevových karet

ISIC (International Student Identity Card) Je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let! Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar.

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 125 000 místech, z toho Vás čeká přes 2 700 slev jenom v ČR.

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií.

Existují dva druhy průkazu ISIC – jednorázová karta, kterou si můžete koupit online či v síti našich agentských prodejců, nebo rozšířenější školní průkaz ISIC, který vydávají přímo samy školy, ať vysoké, nebo střední.

Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

Nárok na průkaz mají pedagogičtí (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pomaturitní studium atd.), resp. akademičtí (VŠ) pracovníci, kteří učí minimálně na půl úvazku a mají smlouvu uzavřenou na dobu minimálně jednoho školního roku, přičemž škola, na které vyučují, je schválena ministerstvem školství.

ITIC je vydáván pod záštitou organizace UNESCO, která posiluje význam karty jako nástroje ve vzdělávání akademických pracovníků. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association, v České republice je výhradní licenční autoritou GTS ALIVE, s.r.o.

Nemusíte studovat na to, abyste mohli využívat studentských výhod! Stačí, aby vám bylo méně než 26 let.

IYTC neboli „International Youth Travel Card“ je mezinárodní průkaz mládeže. Platí ve 130 zemích světa a svým držitelům přináší spoustu super benefitů a slev! S kartou IYTC máte možnost získat i celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.

IYTC karta je určena všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení průkazu nepřekročí 26 let)

Karta ALIVE je identifikační průkaz, na nějž je navázán program poskytovaných výhod. Tyto karty jsou určeny především studentům kombinované či jiné neprezenční formy studia, kteří nemají nárok na mezinárodní průkaz ISIC. Stejně tak mohou kartu ALIVE využít i zaměstnanci škol, kteří nevyučují a nemají tak nárok na průkaz ITIC.

Kromě studentů a zaměstnanců škol je karta ALIVE určena členům sportovních svazů a asociací, kde po vzoru škol funguje jako jedinečná přidaná hodnota ke stávajícím členským průkazům, které do této chvíle neměly velké využití. Kartu ALIVE je možné si pořídit pouze přes spolupracující školy a sportovní asociace; není možné si ji koupit individuálně v přímém prodeji.

Karta ALIVE platí po celé České republice a slevy na ni získáte na více než 1500 místech (stav k 1. 10. 2012). Karta ALIVE přináší svým držitelům rozsáhlou síť výhod po celé České republice včetně pojištění, sportovního vybavení, restauračních zařízení, kaváren, vstupů na kulturní akce, permanentek v lyžařských areálech a mnoho dalších.

Více informací o kartách ALIVE naleznete na portálu www.alive.cz